Praktijk

Stilstand is achteruitgang.

Het praktijkexamen duurt 55 minuten. Van deze 55 minuten zijn 40 minuten zijn gereserveerd voor het rijgedeelte en 15 minuten voor de kennismaking en toelichting van je uitslag. Je rijdt in je eigen lesauto en de examinator zit naast je en geeft de opdrachten en aanwijzingen.

De examinator beoordeelt jou of je de auto voldoende onder controle hebt en of je vlot, veilig en zelfstandig door het verkeer gaat. Een examen zonder fouten kan niet, je wordt beoordeeld over de gehele rit. Deze moet uiteraard voldoende zijn.

Het praktijkexamen bestaat uit de volgende onderdelen:

  • ogentest (kenteken lezen op ca 25 meter afstand);
  • voertuigcontrole;
  • verkeersdeelneming (rijonderdeel);
  • 2 bijzondere manoeuvres. (indien hiervoor geen vrijstelling is afgegeven na een TTT);
  • ca. 10 minuten zelfstandig route rijden.
Bij de bijzondere manoeuvres zijn voertuigbeheersing, zelfstandigheid en veiligheid belangrijke zaken. De examinator heeft de keus uit parkeren, omkeren, stopopdracht of de hellingproef. Van de leerling wordt verwacht dat hij/zij zelf kiest waar de opdracht het beste kan worden uitvoeren. Tijdens het uitvoeren van de bijzondere verrichting moet goed worden gelet op de veiligheid. In principe worden er 2 bijzondere manoeuvres gedaan tijdens een examen.

Wat moet je meenemen naar het examen?

Om deel te mogen nemen aan het examen heb je behalve een je lesauto ook een geldig legitimatiebewijs nodig en een geldig theoriecertificaat B. Indien je tijdens je tussentijdse toets vrijstelling hebt behaald is het verstandig om dit formulier ook mee te nemen.

Faalangstexamen

Kandidaten met faalangst kunnen een speciaal rijexamen, het faalangstexamen, afleggen. Een uitgebreide proef die bij het CBR werd gehouden leverde positieve resultaten op. De speciale aanpak heeft een gunstige invloed op de ervaren spanning en leidt tot een realistischer prestatie tijdens het rijexamen.

Voor wie is het faalangstexamen bedoeld?

Het spreekt eigenlijk voor zich: het faalangstexamen is bedoeld voor mensen met faalangst voor het rijexamen. Het maakt niet uit of je al eerder rijexamen hebt gedaan.

Als je vermoedt dat je last hebt van een ongezonde en extreme angst voor het rijexamen, dan kun je het beste kiezen voor een faalangstexamen. De faalangstexaminator is hiervoor speciaal opgeleid. De examinator die dit examen afneemt is getraind om mensen met faalangst te begeleiden.

Het faalangstexamen duurt langer dan een gewoon praktijkexamen, namelijk 80 minuten. Het begint met een intakegesprek waarin je rustig je situatie als gevolg van faalangst kunt bespreken. De examinator zal daar in het verdere verloop van het examen rekening mee houden.

In dit faalangstexamen is dus voldoende tijd om je op je gemak te stellen. Want als je je op je gemak voelt, dan presteer je het beste! Ben je eenmaal op weg en de verlammende spanning slaat toe, dan kun je een time-out aanvragen. Of meerdere, als je dat wilt. Je mag het zelf aangeven. Jouw examinator kan je ook een time-out geven, als hij denkt dat je dat nodig hebt.

Het faalangstexamen duurt langer, maar is niet makkelijker dan een regulier praktijkexamen! Je moet ook bij dit examen gewoon voldoen aan alle ‘rijvaardigheidseisen’. Dit houdt in dat je moet laten zien dat je veilig en op een verantwoorde manier aan het verkeer deelneemt.


Zo gaat het er aan toe tijdens het praktijkexamen


Zo gaat het er aan toe tijdens een faalangstexamen